NGÀNH F&B

  • Bao bì thực phẩm hạt 
  • Bao bì quả thanh long 
  • Bao bì nước mắm nêm 

NGÀNH TIÊU DÙNG NHANH

  • Bao bì Snack star 
  • Bao bì Snack DeDe
  • Bao bì Hộp bánh Star Việt

NGÀNH TIÊU DÙNG SẢN XUẤT